Deprecated

Цей API буде виключено з майбутньої основної версії React.

У React 18 hydrate був замінений на hydrateRoot. Використання hydrate у React 18 викличе попередження, що ваш застосунок буде поводитися так, наче використовує React 17. Дізнайтеся більше тут.

hydrate дозволяє відображати React-компоненти всередині браузерного DOM-вузла, HTML-вміст якого був попередньо згенерований, використовуючи react-dom/server з React 17 чи ранішої версії.

hydrate(reactNode, domNode, callback?)

Опис

hydrate(reactNode, domNode, callback?)

Викличте hydrate у React 17 і раніших версіях, щоб “прикріпити” React до наявного HTML, який попередньо був відрендерений у серверному середовищі.

import { hydrate } from 'react-dom';

hydrate(reactNode, domNode);

React прикріпиться до HTML, що знаходиться всередині domNode, і візьме на себе управління DOM у ньому. Застосунок, повністю створений за допомогою React, зазвичай матиме тільки один виклик hydrate у кореневому компоненті.

Перегляньте більше прикладів нижче.

Параметри

 • reactNode: “React-вузол”, який використовується для рендеру наявного HTML. Зазвичай це буде якийсь JSX, наприклад <App />, що був відрендерений методом ReactDOM Server, як-от renderToString(<App />) з React 17.

 • domNode: DOM-елемент, що був відрендерений як кореневий елемент на стороні сервера.

 • опційний: callback: Функція. Якщо передана, React викличе її після гідрації вашого компонента.

Результат

hydrate повертає null.

Застереження

 • hydrate очікує, що відрендерений вміст має бути ідентичним до того, який би відрендерив сервер. React може виправляти розбіжності у тексті, але вам слід сприймати невідповідності як помилки та виправляти їх cамі.
 • У режимі розробки React попереджає про розбіжності під час гідрації. Немає жодних гарантій, що різниця в атрибутах буде виправлена у випадку розбіжностей. Це важливо для швидкодії, оскільки у більшості застосунків розбіжності трапляються рідко, валідація всієї розмітки була б занадто витратною.
 • Ви переважно будете викликати hydrate лише один раз. Якщо ви використовуєте фреймворк, він може робити це за вас.
 • Якщо ваш застосунок рендериться на стороні клієнта без попередньо відрендереного HTML, використання hydrate() не підтримується. Використовуйте render() (для React 17 і раніших версій) або createRoot() (для React 18+) натомість.

Використання

Викличте hydrate, щоб прикріпити React-компонент до відрендереного на стороні сервера браузерного DOM-вузла.

import { hydrate } from 'react-dom';

hydrate(<App />, document.getElementById('root'));

Використання hydrate() для рендеру повністю клієнтського застосунку (застосунок без HTML, що рендериться на стороні сервера) не підтримується. Використовуйте render() (для React 17 і раніших версій) або createRoot() (для React 18+) натомість.

Гідрація відрендереного сервером HTML

У React “гідрація” — це те, як React “прикріплюється” до наявного HTML, попередньо відрендереного у серверному середовищі за допомогою React. Під час гідрації React спробує додати слухачі подій до наявної розмітки та взяти на себе рендеринг застосунку на стороні клієнта.

У застосунках, повністю створених за допомогою React, ви зазвичай гідруватиме лише один “корінь” один раз під час запуску всього вашого застосунку.

import './styles.css';
import { hydrate } from 'react-dom';
import App from './App.js';

hydrate(<App />, document.getElementById('root'));

Зазвичай ви не повинні викликати hydrate знову або в інших місцях також. З цього моменту React буде керувати DOM вашого застосунку. Щоб оновлювати UI, ваші компоненти використовуватимуть стан.

Щоб отримати більше інформації про гідрацію, перегляньте документацію hydrateRoot.


Приховування неминучих помилок розбіжності під час гідрації

Якщо атрибут або текстовий вміст хоча б одного елемента неминуче відрізняється на стороні сервера та клієнта (наприклад, часова мітка), ви можете приховати попередження про розбіжності під час гідрації.

Щоб приховати гідраційні попередження в елементі, додайте suppressHydrationWarning={true}:

export default function App() {
 return (
  <h1 suppressHydrationWarning={true}>
   Поточна дата: {new Date().toLocaleDateString()}
  </h1>
 );
}

Це працює лише на один рівень вглиб і створено як запасний варіант. Не використовуйте його занадто часто. Якщо це не текстовий вміст, React не намагатиметься виправити розбіжність, тож вона може залишитися до майбутніх оновлень стану.


Робота з вмістом, що різниться на стороні клієнта та сервера

Якщо вам потрібно відрендерити різний вміст на стороні сервера та клієнта, ви можете зробити двоетапний рендеринг. Компоненти, які рендерять щось інше на стороні клієнта, можуть використовувати змінну стану, наприклад isClient, яку ви можете змінити на true в ефекті:

import { useState, useEffect } from "react";

export default function App() {
 const [isClient, setIsClient] = useState(false);

 useEffect(() => {
  setIsClient(true);
 }, []);

 return (
  <h1>
   {isClient ? 'Це клієнт' : 'Це сервер'}
  </h1>
 );
}

Отже, початковий рендер відрендерить вміст такий же, як і на стороні сервера, уникаючи розбіжностей, однак, синхронно й одразу після гідрації відбудеться додатковий рендер.

Pitfall

Цей підхід сповільнює процес гідрації, тому що ваші компоненти рендеряться двічі. Пам’ятайте про досвід користувача у разі повільного з’єднання. JavaScript-код може завантажитися значно пізніше, ніж відрендериться початковий HTML, тому рендер іншого UI одразу після гідрації може відчуватися для користувача різким.